CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

office@hawk.com.pl

INSPEKCJE WIEŻ WIDOKOWYCH

Zapewnienie długotrwałej niezawodności konstrukcji oraz bezpiecznego dostępu dla odwiedzających stanowi priorytet w przypadku wież widokowych. W związku z tym, regularne prace konserwacyjne są niezbędne.

Nasi technicy przeprowadzają kompleksowe inspekcje i naprawy na wysokości, oferując wszechstronne usługi utrzymania wież widokowych, skupiając się przede wszystkim na następujących obszarach:

• Pomiary elektryczne instalacji odgromowej i uziemienia.

• Inspekcje konstrukcji wież widokowych z wykorzystaniem dostępu linowego.

• Konserwacja i wykonanie niezbędnych napraw.

Z nami możesz mieć pewność, że wieże widokowe nie tylko spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale także utrzymują najwyższy poziom funkcjonalności.