Szkolenia GWO

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Praca na wysokości

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie zasad asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.

Szacowany czas trwania modułu to 16 godzin, w tym czas na przerwy i posiłki. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Pierwsza Pomoc

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.

Szacowany czas trwania modułu to 16 godzin, w tym czas na przerwy i posiłki. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.

“HAWK” CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH