Szkolenia GWO

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Praca na wysokości

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie zasad asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.


Szacowany czas trwania modułu to 16 godzin, w tym czas na przerwy i posiłki. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.

Zadania modułu Praca na wysokości:

 • Umiejętność wykazania się wiedzą z zakresu zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach,
 • Umiejętność wykazania się znajomością istniejącego prawa krajowego dotyczącego pracy na wysokościach,
 • Umiejętność poprawnego rozpoznania środków ochrony osobistej takich jak: uprząż, kask, lonża asekuracyjna, itp.,
 • Umiejętność odpowiedniego posługiwania się sprzętem ochrony osobistej,
 • Umiejętność rozpoznania i prawidłowego użycia punktów zaczepienia drabiny,
 • Umiejętność organizacji akcji ratunkowej w różnych miejscach turbiny wiatrowej oraz sprawne użycie sprzętu ratowniczego,
 • Zapoznanie się z sposobami powiadamiana służb ratunkowych,
 • Zapoznanie się z budową i rodzajami turbin wiatrowych,
 • Umiejętność prowadzenia prawidłowej korespondencji radiowej,
 • Umiejętność doboru miejsca i przygotowania lądowiska dla helikoptera w obrębie parku wiatrowego.

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Pierwsza Pomoc

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.


Szacowany czas trwania modułu to 16 godzin, w tym czas na przerwy i posiłki. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.

Zadania modułu pierwszej pomocy:

 • Poznanie podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy w Polsce,
 • Umiejętność zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Umiejętność powiadamiania służb ratunkowych, przekazywanie ważnych informacji o zdarzeniu,
 • Wykazanie zrozumienia dla wagi przeprowadzania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i rozsądny,
 • Umiejętność zademonstrowania właściwej kolejności czynności związanych z działaniami podejmowanymi w przypadku sytuacji kryzysowej w obrębie turbiny wiatrowej,
 • Nabycie umiejętności kontroli parametrów A-B-C u osoby poszkodowanej,
 • Umiejętność wykorzystania procedur BLS podczas działań ratunkowych,
 • Umiejętność prawidłowego wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • Umiejętność posługiwania się kamizelką KED oraz kołnierzem ortopedycznym oraz jego zastosowanie w stosunku do osoby poszkodowanej,
 • Umiejętność prawidłowego usztywnienia kończyn oraz stawów za pomocą szyn Kramera,
 • Umiejętność przygotowania osoby poszkodowanej do ewakuacji z turbiny wiatrowej,
 • Budowa i rodzaje turbin wiatrowych.

“HAWK” CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH