Szkolenia GWO BST / Refresher

a

a

 

Szkolenie prowadzone jest w dwóch wersjach:
BST (Basic Safety Training)
- dla osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w szkoleniu GWO,
Refresher
- dla osób posiadających szkolenie podstawowe (BST), którego ważność dobiega końca,

Moduł GWO Enhanced First Aid uzupełnia wiedzę oraz umiejętności Kursantów. Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiesz się w jaki sposób udzielać poszkodowanym odpowiedniego wsparcia medycznego, w jaki sposób przeprowadzić skuteczną telekonsultację medyczną, jak używać zaawansowanego sprzętu medycznego oraz jak natychmiastowo i bezpiecznie udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy zachowując środki ostrożności.

Enhanced First Aid (Zaawansowana Pierwsza Pomoc)
Moduł GWO Enhanced First Aid uzupełnia wiedzę oraz umiejętności Kursantów. Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiesz się w jaki sposób udzialać poszkodowanym odpowiedniego wsparcia medycznego, w jaki sposób przeprowadzić skuteczną telekonsultację medyczną, jak używać zaawansowanego sprzętu medycznego oraz jak natychmiastowo i bezpiecznie udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy zachowując środki ostrożności.  
Szacowany czas trwania szkolenia to 2 lub 3 dni, a grupa szkoleniowa może składać się maksymalnie z 6 osób.

Working at Heights (Praca na wysokości)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie zasad asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.
Szacowany czas trwania modułu BST to 16 godzin, natomiast Refresher - 8 godzin. 
Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.
First Aid (Pierwsza Pomoc)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.
Szacowany czas trwania modułu BST to 16 godzin, natomiast Refresher - 8 godzin. 
Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.

Manual Handling (Czynności manualne)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie norm ręcznych prac transportowych, czyli odpowiednich technik podnoszenia ciężarów. Umiejętności te pozwalają na zachowanie układu mięśniowo-szkieletowego w dobrej kondycji.
Szacowany czas trwania modułu BST oraz Refresher to 4 godziny. 
Grupa szkoleniowa składa się z maksymalnie z 8 osób.

Fire Awareness (Wiedza z zakresu zapobiegania pożarom)
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie znajomości zagrożenia pożarowego oraz reagowania na nie z zastosowaniem podstawowego sprzętu gaśniczego, zgodnie z normami GWO.
Szacowany czas trwania modułu BST oraz Refresher to 4 godziny. 
Grupa szkoleniowa składa się z maksymalnie z 12 osób.

HAWK

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH i PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Miedzianka 56

58-520 Janowice Wielkie

e-mail: office@hawk.com.pl tel: 503 485 985