Szkolenia GWO

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Praca na wysokości
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie zasad asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.
Szacowany czas trwania modułu to 16 godzin. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.
Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Pierwsza Pomoc
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych, zgodnie z normami GWO.
Szacowany czas trwania modułu to 16 godzin. Grupa szkoleniowa składa się maksymalnie z 8 osób.

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Czynności manualne
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie norm ręcznych prac transportowych, czyli odpowiednich technik podnoszenia ciężarów. Umiejętności te pozwalają na zachowanie układu mięśniowo-szkieletowego w dobrej kondycji.
Szacowany czas trwania modułu to 4 godziny. Grupa szkoleniowa składa się z maksymalnie z 8 osób.

Podstawowe Szkolenie w Zakresie Bezpieczeństwa Wiedza z zakresu zapobiegania pożarom
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie znajomości zagrożenia pożarowego oraz reagowania na nie z zastosowaniem podstawowego sprzętu gaśniczego, zgodnie z normami GWO.
Szacowany czas trwania modułu to 4 godziny. Grupa szkoleniowa składa się z maksymalnie z 12 osób.

HAWK

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH i PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Miedzianka 56

58-520 Janowice Wielkie

e-mail: office@hawk.com.pl tel: 503 485 985