Oferta Szkoleniowa

SZKOLENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TURBIN WIATROWYCH

Szkolenia organizujemy według autorskiego programu.

  • pierwsza pomoc medyczna z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych
  • zasady asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych
  • ewakuacja i ratownictwo z piasty i łopat turbin wiatrowych
  • zasady asekuracji podczas montażu turbin wiatrowych
  • ewakuacja z turbin wiatrowych przy użyciu helikoptera oraz organizacja lądowisk na terenie parków wiatrowych
  • uprawnienia SEP kat. E, kat. D i do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych.
  • współdziałanie techników serwisu z profesjonalnymi służbami ratunkowymi podczas akcji ratowniczej

“HAWK” CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH