Oferta Szkoleniowa

SZKOLENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TURBIN WIATROWYCH

Szkolenia organizujemy według autorskiego programu:

  • pierwsza pomoc medyczna z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych,

  • zasady asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych,

  • ewakuacja i ratownictwo z piasty i łopat turbin wiatrowych,

  • zasady asekuracji podczas montażu turbin wiatrowych,

  • ewakuacja z turbin wiatrowych przy użyciu helikoptera oraz organizacja lądowisk na terenie parków wiatrowych,

  • uprawnienia SEP kat. E, kat. D i do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych,

  • współdziałanie techników serwisu z profesjonalnymi służbami ratunkowymi podczas akcji ratowniczej.

HAWK

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH i PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Miedzianka 56

58-520 Janowice Wielkie

e-mail: office@hawk.com.pl tel: 503 485 985