RODO

Klauzula informacyjna do rejestracji i podpisania umowy na szkolenie w HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) - RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych z siedzibą w Janowicach Wielkich, ul. Miedzianka 56, kod pocztowy: 58-520;

2) Kontakt z administratorem danych osobowych tel : + 48 503 485 985; adres mailowy: office@hawk.com.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na szkolenie i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania umowy przez administratora;

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przenoszenia danych;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych przez HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych z siedzibą w Miedziance 56, 58-520 Janowice Wielkie.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych podczas procesu rekrutacji na kurs / do szkoły jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych będzie skutkować nie zawarciem umowy.

HAWK

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH i PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Miedzianka 56

58-520 Janowice Wielkie

e-mail: office@hawk.com.pl tel: 503 485 985