Prace

PRACE ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TURBIN WIATROWYCH

  • inspekcja i naprawa łopat,
  • inspekcja i naprawa wież,
  • przegląd podestów ruchomych firm Avanti i Power Climber,
  • inspekcja i naprawa szynoprzewodów (z wykorzystaniem termowizji),
  • pomiary ciągłości uziemienia turbin wiatrowych.

Wykonujemy prace z użyciem technik linowych oraz specjalistycznego sprzętu:

  • kamery termowizyjnej,
  • platformy do remontu łopat firmy Kaeufer K-WKA-C-2W-V,
  • technik wysokościowych,
  • sprzętu do prac wysokościowych,
  • specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

“HAWK” CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH