Nasza Oferta

PRACE ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TURBIN WIATROWYCH

 • inspekcja i naprawa łopat,
 • inspekcja i naprawa wież,
 • przegląd podestów ruchomych firm Avanti i Power Climber,
 • inspekcja i naprawa szynoprzewodów (z wykorzystaniem termowizji),
 • pomiary ciągłości uziemienia turbin wiatrowych.

          

                                   

Wykonujemy prace z użyciem technik linowych oraz specjalistycznego sprzętu:

 • kamery termowizyjnej,
 • platformy do remontu łopat,
 • technik wysokościowych,
 • sprzętu do prac wysokościowych,
 • specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

       

       

                                    

SZKOLENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ TURBIN WIATROWYCH

Szkolenia organizujemy według autorskiego programu.

 • pierwsza pomoc medyczna z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych
 • zasady asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych
 • ewakuacja i ratownictwo z piasty i łopat turbin wiatrowych
 • zasady asekuracji podczas montażu turbin wiatrowych
 • ewakuacja z turbin wiatrowych przy użyciu helikoptera oraz organizacja lądowisk na terenie parków wiatrowych
 • uprawnienia SEP kat. E, kat. D i do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych.
 • współdziałanie techników serwisu z profesjonalnymi służbami ratunkowymi podczas akcji ratowniczej

           

“HAWK” CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH