Nasza oferta

Prace związane z eksploatacją turbin wiatrowych:

 • inspekcja i naprawa łopat,

 • inspekcja i naprawa wież,

 • przegląd podestów ruchomych firm Avanti i Power Climber,

 • inspekcja i naprawa szynoprzewodów (z wykorzystaniem termowizji),

 • pomiary ciągłości uziemienia turbin wiatrowych,

 • endoskopia przekładni turbin wiatrowych. 

Prace z użyciem technik linowych oraz specjalistycznego sprzętu:

 • kamery termowizyjnej,

 • platformy do remontu łopat,

 • technik wysokościowych,

 • sprzętu do prac wysokościowych,

 • specjalistycznego sprzętu pomiarowego.


Szkolenia związane z eksploatacją turbin wiatrowych

Szkolenia organizujemy według autorskiego programu:

 • pierwsza pomoc medyczna z uwzględnieniem specyfiki i utrudnieniami w turbinach wiatrowych,

 • zasady asekuracji i ewakuacji w turbinach wiatrowych,

 • ewakuacja i ratownictwo z piasty i łopat turbin wiatrowych,

 • zasady asekuracji podczas montażu turbin wiatrowych,

 • ewakuacja z turbin wiatrowych przy użyciu helikoptera oraz organizacja lądowisk na terenie parków wiatrowych,

 • uprawnienia SEP kat. E, kat. D i do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych,

 • współdziałanie techników serwisu z profesjonalnymi służbami ratunkowymi podczas akcji ratowniczej.


Kompleksowa i profesjonalna organizacja szkoleń:

 • BHP,

 • GWO,

 • SEP,

 • UDT do obsługi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego,

 • z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

 • dotycząca obsługi podestów ruchomych Power Climber,

 • z zakresu współpracy służb ratunkowych z technikami serwisu podczas akcji ratunkowej,

 • z zakresu prac na wysokości,

 • dotyczących współpracy pracowników z profesjonalnymi służbami ratownictwa wysokościowego PSP, Lotniczego Pogotowania Ratunkowego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego podczas akcji ratunkowej.

HAWK

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH i PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Miedzianka 56

58-520 Janowice Wielkie

e-mail: office@hawk.com.pl tel: 503 485 985