Gallery

Works connected with the exploitation of wind turbinesTraining courses connected with the exploitation of the wind turbines
HAWK CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAC WYSOKOŚCIOWYCH